تصویر Marziehkhanahmadi
دکتر مرضیه خان احمدی

پزشک عمومی

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدرس کارگاههای اموزشی پزشکی بیماریها
دارنده مدرک Mph بیماریها

دارنده گواهینامه طب سنتی ایرانی از دانشگاه شهید بهشتی.
عضو انجمن علمی طب سنتی